11اکتبر/17
نمایشگاه کار

نمایشگاه کار دانشگاه شریف

نمایشگاه کار  نمایشگاه مجازی کار دانشگاه شریف برگزار کننده:دانشگاه شریف برگزار کننده نمایشگاه مجازی:candoofair.com زمان اجرا:16 الی 18 مهر ماه نمایشگاه کار مشارکت کنندگان ویژه نمایشگاه: پیوستن به مشارکت کنندگان ویژه: اسپانسربیشتر…

28سپتامبر/17
ایران فارما 96

نمایشگاه ایران فارما 96 مصلی

نمایشگاه ایران فارما نمایشگاه ایران فارما 96 مصلی بزرگترین رخداد نمایشگاه های  دارویی کشور. برگزار کننده نمایشگاه ایران فارما: http://iranpharmaexpo.com/ برگزار کننده نمایشگاه مجازی ایران فارما: candoofair   مشارکت کنندگان ویژه نمایشگاهبیشتر…