29دسامبر/14
غرفه سازی شرکت ایده طراحان کندو؛طراح و مجری غرفه های نمایشگاهی در تهران و شهرستانها دارای گرید غرفه ،غرفه سازی نمایشگاهی،طراحی غرفه،ساخت غرفه،غرفه ساز خاص

ستاد ها و برگزار کنندگان محترم نمایشگاه ها

بازدید از تمامی نمایشگاه های برگزارشده در سطح کشور بدون نیاز به پرداخت هزینه جابجایی،هزینه تهیه بلیط و.. در نمایشگاه مجازی , مشاهده و دریافت اطلاعات تمامی مشارکت کنندگان (غرفه داران)در نمایشگاهبیشتر…